Les marques responsables

Estem a l’era de les marques amb consciència social.

Els consumidors estan sensibilitzats en tot el que té a veure en fer un món millor, un entorn sostenible i amb la sensibilitat mediambiental. Per aquest motiu, les marques que vulguin tenir visibilitat i reputació han de implicar-se i comprometre’s amb aquest ideals. Les empreses amb valors han de ser respectuoses amb el seu entorn, han de valorar els seus treballadors, han de retornar una part dels seus beneficis a la comunitat.
A continuació citarem algunes de les premisses en les que s’han de posicionar les empreses que vulguin treballar la RSC (Responsabilitat Social Corporativa): 

1.     Fomentar les polítiques de consum responsable i sostenibilitat:
  §  Reduir o eliminar els plàstics
  §  Gestió de residus i el seu reciclatge

2.     Implementar practiques de gestió mediambiental: 
  §  Reducció de la petjada de CO2, consum productes KM0
  §  Utilitzar energies renovables
  §  Fomentar pràctiques pel correcte consum d’aigua.

3.     Compromís amb el benestar dels treballadors 
  §  Formació dels treballadors
  §  Estat òptim de les instal·lacions on es treballa i de les sales de descans.
  §  Conciliació familiar
  §  Possibilitat de treballar des de casa

4.     Cooperació, ajudar, esponsoritzar o fer polítiques de mecenatge
  §   Fomentar activitats cultural o esportives
  §   Col·laborar amb associacions locals
  §  Cooperar amb la investigació de malalties .
  §  Ajudar al manteniment o crear instal·lacions amb les poblacions on la marca està    instal·lada.

5.    Alinear-se i treballar amb causes justes, i desenvolupar sensibilitat amb comunitats minoritàries
§  Eines per prevenir i erradicar l'assetjament a la feina 
§  Pla d’igualtat de gènere, diversitat i comunicació no sexista.
§  Lluita contra el racisme i la xenofòbia.
§  Normalitat LGBT 


En aquest marc les empreses han de veure la responsabilitat corporativa com una oportunitat de creixement per connectar amb el seu entorn, amb el seu client i així posicionar-se al seu sector.
Tot i així, les empreses no ha d’entendre la RSC com una estratègia comercial per augmentar popularitat i de rebot vendre’s  transmetent missatges, fent publicitat, o omplir la seva web amb continguts socials, mediambientals o sostenibles que després no són reals. Per tal de que funcioni el compromís ha de ser genuí. Caure en el green-washing (ecopostureo), terme que s’utilitza per definir aquestes pràctiques, és la pitjor de les estratègies. El consumidor ho notarà, i el propi mercat acabarà donant visibilitat a la mentida, fet que serà molt negatiu per la marca. 
És a dir: les empreses del S. XXI han de ser coherents, ètiques i compromeses.
Les empreses han d’escollir els valors que més s’adeqüin a llur realitat, les accions socials en les que tinguin més interès, les causes que directa o indirectament estiguin associades al seu sector, territori o activitat que realitzen, i aliniar-s’hi. Un cop tinguin clar els àmbits en els que volen treballar, han de marcar objectius, planificar les accions que han de portar a terme i implementar-les. 
En aquest sentit,  també caldria remarcar que la meta final de ser una empresa amb consciència social no només passa per tenir els segells o certificacions de qualitat, sinó que han d’incorporar tots aquests valors a l’ADN de l’empresa, dels seus treballadors i dels productes o serveis que comercialitza.

-->
Si s’aconsegueixen interioritzar aquest valors, llavors connectarà amb el seu tarjet client i aconseguirà empatia dels seus amics, followers, consumidors, usuaris, LOVERS... i la resta vindrà sola.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación, nos seguimos viendo por estos territorios del Marketing turístico. Estamos en contacto, saludos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...