La demanda turística
El llarg cami entre la oferta i la demanda.El mercat turístic actual és global i està en constant transformació. L'oferta és superior a la demanda i el consumidor té noves necessitats. En aquesta jornada farem un repàs a tots aquest conceptes i treballarem la creació de productes turístics orientats a les necessitats de la demanda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación, estamos en contacto Enoturismo 2.0:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...